Η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. βραβεύει και πιστοποιεί τους καλύτερους πωλητές του δικτύου της

Σε ειδική τελετή η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. βράβευσε και πιστοποίησε τους καλύτερους πωλητές του δικτύου της Honda και Mitsubishi Motors. H εταιρεία έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου αυτό να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο κατά τη διάρκεια πώλησης του αυτοκινήτου όσο και μετά την πώληση του. Γι’ αυτό το λόγο έχει δημιουργήσει ένα κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων – Ακαδημία Πωλήσεων Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη (ΟΕΣ) σε συνεργασία με την εταιρεία ΡΡΡ Learn. Η Ακαδημία Πωλήσεων ΟΕΣ, αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού του δικτύου των καταστημάτων εμπορίας αυτοκινήτων, με στόχο την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης στους πελάτες  του δικτύου.

Saracakis Sales Academy

Η πιστοποίηση των πωλητών αποτελεί μία ενδελεχή διαδικασία πολυδιάστατης αξιολόγησης γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων και αντιλήψεων. Οι πιστοποιημένοι πωλητές είναι σε θέση να εξυπηρετούν τους πελάτες στα καταστήματα Ηonda και Mitsubishi Motors ακολουθώντας εξαιρετικά πρότυπα συμπεριφοράς, συστημάτων και διαδικασιών, τα οποία αρμόζουν στην εικόνα του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και των μαρκών που αντιπροσωπεύει.
Πηγή: automoto.com.gr