Σημαντική ενημέρωση από την KTM South East Europe

Η KTM South East Europe A.E ενημερώνει τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών KTM και HUSQVARNA για τη διαδικασία ταξινόμησης των μοτοσυκλετών μέχρι το τέλος του 2016.

ktms2017TMXNL1002

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν να ταξινομηθούν (να βγάλουν πινακίδες) μόνον μοτοσυκλέτες των οποίων η Έγκριση Τύπου καλύπτει τις προδιαγραφές Euro4. Μετά την παραπάνω ημερομηνία, μοτοσυκλέτες που έχουν πωληθεί και δεν έχουν ταξινομηθεί και η Έγκριση Τύπου που υπάρχει στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης δεν καλύπτει τις προδιαγραφές Euro4, ΔΕΝ θα μπορούν να ταξινομηθούν.

motorbike321359

Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών KTM και HUSQVARNA που δεν έχουν ταξινομήσει τις μοτοσυκλέτες τους (δεν έχουν βγάλει πινακίδες), ενημερώνονται ότι θα πρέπει άμεσα να προβούν στην έκδοση πινακίδων. Διαφορετικά, μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 κάτι τέτοιο θα είναι αδύνατο!
Πηγή: automoto.com.gr